วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ที่ กม. 281+260 (แยกโคกตาล) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06052/พ.1/E/14/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
47 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/11/2563 638/60/64/30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/11/2563 638/60/64/30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งบประมาณประจำปี 2564 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และ สถาปัตยกรรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.8+900-กม.10+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06052/พ.1/E/22/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
50 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยสำราญ - แยกโคกตาล ตอน 3 ที่ กม.281+258 16/11/2563 คค 06052/พ.1/E/23/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 การ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.281+260 - กม.296+264 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06052/พ.1/e/20/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
52 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+522 - กม.11+870 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (110 ต้น) 16/11/2563 คค 06052/พ.1/e/21/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
53 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 16/11/2563 638/60/64/28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
54 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 16/11/2563 638/60/64/27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/11/2563 638/60/64/27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/11/2563 638/60/64/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/11/2563 638/45/64/25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 8 ระหว่าง กม.291+540-กม.293+ 13/11/2563 คค 06052/พ.1/E/18/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. (อุบลราชธานี) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุทุมพรพิสัย 1 หลัง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ ที่ กม.255+348 LT. (แยกส้มป่อยน้อย) 13/11/2563 คค ๐๖๐๕๒/พ.๑/E/19/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
60 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.283+950 - กม.284+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 คค 06052/พ.1/e/16/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 250 รายการ