วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ที่ กม.71+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06052/พ.1/e/7/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
47 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุง การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.280+042 - กม.282+099 (เป็นตอนๆ) 17/03/2563 คค 06052/พ.1/e/8/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 จ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.1+460-กม.5+654 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,481 SQ.M. 16/03/2563 คค 06052/พ.1/e/5/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 หลัง 12/03/2563 คค 06052/พ.1/e/23/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
50 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/02/2563 638/35/63/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 04/02/2563 638/60/63/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
52 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 638/35/63/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
53 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 30/01/2563 638/60/63/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
54 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ในสายทางรับผิดชอบของแขวง ทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จำนวน 3 รายการ 29/01/2563 638/-/63/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 28/01/2563 638/60/63/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2563 638/35/63/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 10/01/2563 638/60/63/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
58 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 638/60/63/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/01/2563 638/35/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 25/12/2562 638/35/63/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 155 รายการ