วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 22/12/2563 638/60/64/61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
32 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 638/60/64/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 638/45/64/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 15/12/2563 638/45/64/54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
35 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวช้าง - บึงบูรพ์ ที่กม.๑๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/12/2563 638/-/64/58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
36 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ที่กม.๑๗+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/12/2563 638/-/64/57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 30/11/2563 638/45/64/38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
38 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/11/2563 638/45/64/37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 จ้างเหมาทำงานเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งหน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุทุมพรพิสัย ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. (อุบลราชธานี) 1 แห่ง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ที่กม.255+348 LT. (แยกส้มป่อยน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 638/-/64/35 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/11/2563 638/45/64/36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
41 จ้างเหมาทำงานขยายเขตระบบไฟฟ้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุทุมพรพิสัย ส.ทล.๔ กก.๖ บก.ทล. (อุบลราชธานี) ๑ แห่ง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ที่กม.๒๕๕+๓๔๘ LT. (แยกส้มป่อยน้อย) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 638/-/64/31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/11/2563 638/35/64/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
43 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.291+200-กม.295+673 LT. ปริมาณงาน 46,101 SQ.M 11/11/2563 คค ๐๖๐๕๒/พ.๑/E/9/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.289+432-กม.291+774.500 ปริมาณงาน 48,255.20 SQ.M. 11/11/2563 คค 06052/พ.1/E/11/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
45 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.282+715-กม.283+950 ปริมาณงาน 11/11/2563 คค 06052/พ.1/E/4/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 250 รายการ