วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 638/60/62/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
137 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 21/01/2562 638/45/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
138 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 638/35/62/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
139 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.306+112 - กม.307+229 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 15/01/2562 ศก 27/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
140 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 15/01/2562 ศก 26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
141 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
142 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
143 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 638/35/62/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
144 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 638/45/62/86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
145 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 638/35/62/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
146 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 638/70/62/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
147 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงขุขันธ์ จำนวน 2 รายการ 12/12/2561 638/-/62/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
148 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย จำนวน 4 รายการ 12/12/2561 638/-/62/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
149 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 11/12/2561 638/60/62/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
150 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 638/35/62/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 136 ถึง 150 จาก 155 รายการ