วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยสำราญ – แยกโคกตาล ที่กม.267+480 (แยกนาเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 638/-/62/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
137 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/03/2562 638/35/62/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
138 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 638/45/62/136 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
139 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/03/2562 638/35/62/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
140 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/02/2562 638/60/62/132 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
141 จัดซื้อวัสดุแอสฟัลต์ติดคอนกรีต (Hot mix) จำนวน 42.920 ตัน 21/02/2562 638/60/62/131 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
142 วัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 20/02/2562 638/60/62/129 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
143 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 638/35/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
144 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
145 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 638/35/62/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
146 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 638/60/62/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
147 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 21/01/2562 638/45/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
148 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 638/35/62/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
149 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.306+112 - กม.307+229 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 15/01/2562 ศก 27/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
150 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 15/01/2562 ศก 26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 136 ถึง 150 จาก 165 รายการ