วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
PR กรมทางหลวง
ลงวันที่ 27/11/2561

'