วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
“วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ”
ลงวันที่ 09/12/2562

'