วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 >>>
ลงวันที่ 03/12/2562

'