วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
รณรงค์การคัดแยกขยะ ใช้ถุงผ้า ช่วยลดโลกร้อน
ลงวันที่ 20/02/2562

 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โดย นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ได้ให้ความสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และการสร้างอุปนิสัย การคัดแยกขยะ ให้แก่ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในสังกัด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรับผิดชอบต่อสังคม


'