วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5
ลงวันที่ 15/02/2562

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  ดำเนินภารกิจ ฉีดพรมน้ำ ทำความสะอาด ล้างถนนที่เปื้อนเศษวัสดุ ตามมาตรการ “ One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 “  ของกระทรวงคมนาคม   เพื่อลดฝุ่นละออง PM.2.5 ในสายทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 


'