title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
631 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 275,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
632 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 คัน 11/12/2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
633 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 23/11/2561 9,486.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
634 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/12/2561 85,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
635 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ รถหมายเลข 20-6151-08-7 11/12/2561 5,048.07 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
636 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 31-5122-80-8 06/12/2561 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
637 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ รถหมายเลข 46-9295-04-5 06/12/2561 119,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
638 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ รถหมายเลข 46-6295-04-5 06/12/2561 184,798.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
639 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 07/12/2561 54,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
640 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 31-5122-80-8 06/12/2561 12,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
641 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 77-6172-14-1 27/11/2561 7,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
642 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ รถหมายเลข 44-9634-14-2 23/11/2561 11,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
643 สำนักงานทางหลวงที่ 9 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 23/11/2561 132,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
644 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 23/11/2561 60,046.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
645 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ รถหมายเลข 41-6064-96-0 22/11/2561 25,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 631 ถึง 645 จาก 648 รายการ