title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
616 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานทางหลวงที่ 9 04/02/2562 12,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
617 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ รถหมายเลข 41-5086-79-8 23/01/2562 45,851.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
618 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 19 รายการ ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะงานเงินทุนฯ 23/01/2562 22,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
619 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ รถหมายเลข 31-6183-91-7 23/01/2562 109,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
620 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.5+500-กม.6+300 ปริมาณ 1 แห่ง 01/08/2562 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
621 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-ภูเงิน ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
622 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 55 รถหมายเลข 31-5130-80-8 10/01/2562 117,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
623 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 10/01/2562 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
624 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ รถหมายเลข 31-5130-80-8 10/01/2562 57,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
625 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 34 รายการ รถหมายเลข 25-6768-04-0 04/01/2562 87,886.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
626 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 18 รายการ รถหมายเลข 25-6768-04-0 04/01/2562 155,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
627 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 28 รายการ รถหมายเลข 44-8718-08-8 04/01/2562 75,565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
628 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 61-6010-94-5 28/12/2561 23,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
629 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 28/12/2561 35,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
630 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 28/12/2561 91,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 616 ถึง 630 จาก 648 รายการ