title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 28/12/2563 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ปีใหม่ 2564
17 05/12/2563 จุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณ
18 05/12/2563 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563
19 14/11/2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2563
20 10/11/2563 พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)
21 30/10/2563 ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๑๒
22 30/10/2563 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี
23 23/10/2563 จิตอาสาถวายพระราชกุศลในวันปิยมหาราช
24 23/10/2563 วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
25 21/10/2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
26 13/10/2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
27 12/10/2563 นิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
28 12/08/2563 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
29 29/07/2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
30 06/03/2563 โครงการตรวจเช็คควันดำแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5