title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 17/09/2562 นำถุง Big Bag ไปวางกั้นน้ำตามไหล่ทล.24
47 16/09/2562 ขนกระสอบทรายกั้นน้ำทล.24
48 16/09/2562 อัพเดทสถานการณ์น่ำท่วม
49 16/09/2562 สทล.9ร่วมกับหน่วยงานอื่นกำจัดผักตบชวา
50 16/09/2562 อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม
51 15/09/2562 รทร.ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ
52 15/09/2562 สูบน้ำออกจากทางหลวง
53 15/09/2562 สถานการณ์น้ำท่วม
54 14/09/2562 สถานการณ์น้ำบริเวณทางหลวง
55 14/09/2562 สถานการณ์น้ำบริเวณหน้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี
56 13/09/2562 นักศึกษาช่วยกรอกทรายใส่กระสอบ
57 11/09/2562 สถานการณ์น้ำ
58 11/09/2562 แผนที่และเส้นทางบริเวณน้ำท่วม
59 10/09/2562 ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1
60 07/09/2562 ศูนย์บริการประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม