title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 28/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปีงบประมาณ2563โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2371ตอนศรีณรงค์-สังขะ ระหว่างกม.23+100-กม.24+140ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 28/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปีงบประมาณ2563โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2378ตอนจอมพระ-สะพานบุรีรินทร์ระหว่าง กม.12+190-กม.13+240ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 28/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปีงบประมาณ2563โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชู ระหว่างกม.10+850-กม.12+880ปริมาณงาน1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 28/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณ2563สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2077ตอนสังขะ-บัวเชดระหว่างกม.50+813-กม.52+993และกม.55+550-กม.57+675ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 27/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนขุขันธ์-แยกโคกตาลระหว่าง กม.2+950-กม.4+700ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
86 27/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2563กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอนตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.40+000-กม.41+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 27/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประจำปีงบประมาณ2563กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.37+985-กม.39+565ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 27/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2086 บ้านด่าน-เมืองน้อย ระหว่าง กม.26+315-กม.30+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
89 27/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข2111ตอนโพนปลัด-ขุนหาญ ระหว่างกม.36+400-กม.38+540(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 27/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ2563โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.64+450-กม.65+700(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 106 รายการ