title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 05/08/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.27+940-กม.29+475 และ กม.30+048-กม.30+180 ปริมาณงาน 1.667 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 05/08/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.27+940-กม.29+475 และ กม.30+048-กม.30+180 ปริมาณงาน 1.667 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
63 04/08/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข226ตอนบ้านพม่า-ห้วยทับทันตอน 1ระหว่างกม.200+810-กม.203+000ปริมาณงาน2.190 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 13/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 06/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.4+904-กม.5+800 ปริมาณงาน 1.792 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 06/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.31+550-กม.33+545 ปริมาณงาน 1.995 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม .364+020-กม.364+498 (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 2111 ตอนโพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.30+950-กม.36+400 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.18+940 - กม.19+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ-สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.3+680-กม.4+810 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 106 รายการ