title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 27/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่าง กม.1+200-กม.3+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 27/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.174+505-กม.175+080,กม.176+610-กม.177+105 และ กม.179+005-กม.180+500 ปริมาณงาน 2.565 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.286+200-กม.287+867 ปริมาณ 1.667 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.174+505-กม.175+080,กม.176+610-กม.177+105 และ กม.179+005-กม.180+500 ปริมาณงาน 2.565 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
96 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.174+505-กม.175+080,กม.176+610-กม.177+105 และ กม.179+005-กม.180+500 ปริมาณงาน 2.565 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
97 20/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 20/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
99 29/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนวารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.2+600-4+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 28/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.4+000-กม.8+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 106 รายการ