title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 9
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64070002217
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปี2564 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2083ตอนหัวช้าง-สะเดาระหว่างกม.20+700-กม.23+575ปริมาณงาน1แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 25,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 05/07/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ