title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 9
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64060024258
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณ2564กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2288ตอนหนองยาว-ลำดวนระหว่างกม.4+500-กม.6+400ปริมาณงาน1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 44,100,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 21/06/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ