title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 9
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110020567
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์บนทางหลวงหมายเลข24ตอนจรอกใหญ่-กระเทียมระหว่างกม.181+872-กม.189+600และกม.195+800-กม.199+420เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน1แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 29,998,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ