title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 25-6378-92-6 จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 630/B/30/64/92 สำนักงานทางหลวงที่ 9
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 25-6341-91-4 จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 630/B/30/64/93 สำนักงานทางหลวงที่ 9
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 20-6300-19-8 จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 630/B/30/64/91 สำนักงานทางหลวงที่ 9
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 จำนวน 26 รายการ 24/03/2564 630/B/30/64/89 สำนักงานทางหลวงที่ 9
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9077-13-6 จำนวน 6 รายการ 05/03/2564 630/B/30/64/88 สำนักงานทางหลวงที่ 9
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 10-6383-91-1 จำนวน 48 รายการ 18/02/2564 630/B/30/64/78 สำนักงานทางหลวงที่ 9
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9077-13-6 จำนวน 10 รายการ 18/02/2564 630/B/30/64/80 สำนักงานทางหลวงที่ 9
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 10-6383-91-1 จำนวน 4 รายการ 18/02/2564 630/B/-/64/79 สำนักงานทางหลวงที่ 9
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 78-6035-97-4 จำนวน 3 รายการ 19/02/2564 630/B/30/64/85 สำนักงานทางหลวงที่ 9
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6072-02-5 จำนวน 2 รายการ 18/02/2564 630/B/30/64/82 สำนักงานทางหลวงที่ 9
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-9077-13-6 จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 630/b/30/64/81 สำนักงานทางหลวงที่ 9
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถหมายเลข 31-5100-80-2 จำนวน 2 รายการ 18/02/2564 630/B/-/64/86 สำนักงานทางหลวงที่ 9
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ หมายเลข 41-6064-96-0 จำนวน 12 รายการ 18/02/2564 630/B/30/64/84 สำนักงานทางหลวงที่ 9
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 10-6376-91-2 จำนวน 47 รายการ 17/02/2564 630/B/30/64/76 สำนักงานทางหลวงที่ 9
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 10-6376-91-2 จำนวน 5 รายการ 17/02/2564 630/B/-/64/77 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 91 ถึง 105 จาก 610 รายการ