title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6302-04-0 จำนวน 8 รายการ 23/07/2564 630/B/-/64/146 สำนักงานทางหลวงที่ 9
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6302-04-0 จำนวน 43 รายการ 23/07/2564 630/B/30/64/145 สำนักงานทางหลวงที่ 9
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6107-04-4 จำนวน 1 รายการ 09/07/2564 630/B/30/64/141 สำนักงานทางหลวงที่ 9
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6172-14-1 จำนวน 15 รายการ 09/07/2564 630/B/30/64/142 สำนักงานทางหลวงที่ 9
65 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน หัวช้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม. ๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/08/2564 คค06125/พ.1/e/56/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
66 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณ2564กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2288ตอนหนองยาว-ลำดวนระหว่างกม.4+500-กม.6+400ปริมาณงาน1 แห่ง 11/08/2564 คค06125/พ.1/e/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน 18/06/2564 630/B/35/64/139 สำนักงานทางหลวงที่ 9
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 21-6648-17-2 18/06/2564 630/B/-/64/138 สำนักงานทางหลวงที่ 9
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 7 รายการ 09/06/2564 630/B/30/64/136 สำนักงานทางหลวงที่ 9
70 ประกาศผู้ชนะการ ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 630/B/30/64/137 สำนักงานทางหลวงที่ 9
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 92-6030-16-0 จำนวน 7 รายการ 27/05/2564 630/B/-/64/133 สำนักงานทางหลวงที่ 9
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-8988-11-5 จำนวน 1 รายการ 17/05/2564 630/B/30/64/128 สำนักงานทางหลวงที่ 9
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-8987-11-4 จำนวน 1 รายการ 13/05/2564 630/B/30/64/124 สำนักงานทางหลวงที่ 9
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6072-02-5 จำนวน 5 รายการ 12/05/2564 630/B/30/64/123 สำนักงานทางหลวงที่ 9
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6107-04-4 จำนวน 31 รายการ 07/05/2564 630/B/30/64/113 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 61 ถึง 75 จาก 610 รายการ