title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 55 รถหมายเลข 31-5130-80-8 10/01/2562 630/B/30/62/27 สำนักงานทางหลวงที่ 9
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 10/01/2562 630/B/-/62/25 สำนักงานทางหลวงที่ 9
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ รถหมายเลข 31-5130-80-8 10/01/2562 630/B/-/62/26 สำนักงานทางหลวงที่ 9
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 34 รายการ รถหมายเลข 25-6768-04-0 04/01/2562 630/B/30/62/21 สำนักงานทางหลวงที่ 9
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 18 รายการ รถหมายเลข 25-6768-04-0 04/01/2562 630/B/-/62/22 สำนักงานทางหลวงที่ 9
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 28 รายการ รถหมายเลข 44-8718-08-8 04/01/2562 630/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 9
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 61-6010-94-5 28/12/2561 630/B/30/62/20 สำนักงานทางหลวงที่ 9
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 28/12/2561 630/B/30/62/18 สำนักงานทางหลวงที่ 9
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 28/12/2561 630/B/30/62/19 สำนักงานทางหลวงที่ 9
595 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 สทล.9.1/พ.4/62/1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 คัน 11/12/2561 630/-/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 9
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 23/11/2561 630/40/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 9
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/12/2561 630/60/62/14 สำนักงานทางหลวงที่ 9
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ รถหมายเลข 20-6151-08-7 11/12/2561 630/B/-/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 9
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 31-5122-80-8 06/12/2561 630/B/-/62/15 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 586 ถึง 600 จาก 610 รายการ