title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.50+813 -กม.52+993 และ กม.55+550 - กม.57+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
92 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.10+850 - กม.12+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
93 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.12+190 - กม.13+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
94 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.42+500-กม.44+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
95 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปี 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.2+180-กม.3+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
96 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.4+000 -กม.8+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
97 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+240 ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
98 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.12+000-กม.17+000 ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
99 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+800-กม.5+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
100 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางลหวงอุบลราชธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.16+686 - กม.17+236 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
101 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.14+000-กม.16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
102 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.223+702 - กม.225+892 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
103 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+800-กม.5+00 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/127/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
104 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.5+500-กม.6+300 ปริมาณ 1 แห่ง 15/01/2562 ศก.2/28/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/10/2561 630/40/62/1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 91 ถึง 105 จาก 105 รายการ