title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ลงวันที่ 29/04/2567

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ ๙ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานในพิธี ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 


'