title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เทศกาลปีใหม่ 2561
ลงวันที่ 01/01/2561

วันที่ 1 - 2 มกราคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวนการสำนักงานทางหลวงที่ นายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของกระทรวงคมนาคม (ONE TRANSPORT)  ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  นายพิตรพิบูล ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ  นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ  และ  นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงในพื้นที่ให้การต้อนรับ


'