title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564
ลงวันที่ 28/07/2564

วันนี้ (28 กรกฏาคม 2564) นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้ นายสมจินต์ นิยมพันธ์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก บ้านอีต้อม ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่รวม 20 ไร่


'