title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงปิดการจราจร มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และ 9
ลงวันที่ 12/07/2564

***แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์***

กรมทางหลวงปิดการจราจร มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และ 9 ตั้งแต่ เวลา 21.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดสอบถามเพิ่มเติม สายด่วนกรมทางหลวง 1586


'