title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2
ลงวันที่ 19/04/2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 1928 ดาวน์โหลด

'