title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 24/03/2564

สำนักงานทางหลวงที่ 9 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2419 ดาวน์โหลด

'