title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 26/01/2564

สำนักงานทางหลวงที่ 9 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานบริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
778 ดาวน์โหลด

'