แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/08/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ที่ กม.177+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/04/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-4) สำหรับหัวหน้าหมวดทางหลวงสังขะ ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร ของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2288 CS 0100 ตอนหนองยาว - ลำดวน ที่ กม.4+510(ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/04/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ อาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการชำนาญการ(5-6)เดิม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/03/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐ , กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐ , กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.134+825 - กม.135+185 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 360 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/03/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.173+856-กม.174+405 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๓๗+๓๐๐ - กม.๓๗+๗๙๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๕ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๔๗+๙๐๐ - กม.๔๘+๔๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๗ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 04/03/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๔+๒๕๐ - กม.๑๖+๐๐๐ และกม.๑๗+๒๕๐ - กม.๒๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๘๒,๘๑๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 04/03/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ CS ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐,กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐,กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 63 รายการ