แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ลงวันที่ 04/10/2562

ด้วยแขวงทางหลวงสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เพศชาย) ตำแหน่งคนงาน มีคุณวุฒิตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติงานที่หมวดทางหลวง สังกัดแขวงทางหลวงสุรินทร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2562 1,664 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์)ลูกจ้าง ขท.สุรินทร์ 412 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(คนงาน) 452 ดาวน์โหลด

'