แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์คนใหม่
ลงวันที่ 02/10/2560

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ขอต้อนรับ
นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทางประจำแขวงทางหลวงสุรินทร์ เพื่อปกปักรักษาและคุ้มครองเราชาวแขวงฯให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไป


'