แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 29/05/2563 615/60/63/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-005-009992-61 29/05/2563 615/-/63/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม ๒ รายการ 29/05/2563 615/70/63/196 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อป้ายจราจร รวม ๓ รายการ 29/05/2563 615/60/63/195 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 29/05/2563 615/45/63/194 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดปุ่มสะท้อนแสงสีเหลือง 2 หน้า ขนาด 10 ซม. ปริมาณงาน 1,780 อัน 26/05/2563 615/-/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 25/05/2563 615/60/63/193 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 25/05/2563 615/45/63/192 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 615/30/58/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อลูกปืนเพลากลาง รถหมายเลข 74-6074-05-0 25/05/2563 615/30/57/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 615/30/56/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ 22/05/2563 615/60/63/191 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๒ รายการ 22/05/2563 615/60/63/190 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/05/2563 615/40/10/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 22/05/2563 615/40/9/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 373 รายการ