แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาเช็คระยะ 06/08/2563 615/-/33/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างเหมาผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕ แผ่น 07/08/2563 615/-/63/50 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/08/2563 615/40/63/262 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจ้างเช็คระยะ รถ 44-0399-18-0 03/08/2563 615/-/32/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจ้างเช็คระยะ รถ 44-9768-16-4 03/08/2563 615/-/31/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 1 รายการ 04/08/2563 615/40/63/261 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ครุภัณฑ์หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๗๔-๕๙ 04/08/2563 615/-/63/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ 04/08/2563 615/40/63/260 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 3 รายการ 24/07/2563 615/40/63/259 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 24/07/2563 615/60/63/258 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๑ รายการ 24/07/2563 615/60/63/257 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 24/07/2563 615/60/63/256 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น 23/07/2563 615/35/81/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจ้างเช็คระยะ 23/07/2563 615/-/30/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวม 2 รายการ 23/07/2563 615/85/63/255 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 486 รายการ