แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานประกาศขายทอดตลาดถังยางแอสฟัลท์เปล่า ขนาดจุ 200 กิโลกรัม จำนวน 921 ใบ (ครั้งที่ 3) 04/08/2563 คค06055/พ.2/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) 27/04/2563 คค 06055/พ.1/10/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ขายทอดตลาดถังยางแอสฟัลท์เปล่า ขนาดจุ 200 กิโลกรัม จำนวน 921 ใบ 27/04/2563 คค 06055/พ.2/9/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างก่อสร้างงานอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๔) สำหรับหัวหน้าหมวดทางหลวงสังขะ ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย ๙๐ ตารางเมตร ของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ CS ๐๑๐๐ ตอน หนองยาว - ลำดวน ที่ กม.๔+๕๑๐(ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.39/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐ , กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐ , กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 26/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.28/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๓๔+๘๒๕ - กม.๑๓๕+๑๘๕ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๖๐ เมตร 25/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.27/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 ขายทอดตลาดถังยางแอสฟัลท์เปล่า ขนาดจุ 200 กิโลกรัม จำนวน 921 ใบ 17/03/2563 คค 06055/พ.2/8/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๓+๘๕๖ - กม.๑๗๔+๔๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.41/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๒๖+๑๗๕ - กม.๒๗+๐๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.40/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๔๑+๐๐๐ - กม.๑๔๑+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.42/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๔+๒๕๐ - กม.๑๖+๐๐๐ และกม.๑๗+๒๕๐ - กม.๒๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๘๒,๘๑๕ ตร.ม. 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.30/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ - สังขะ ระหว่าง กม.๙+๖๙๐ - กม.๑๘+๗๒๐ ปริมาณงาน ๘๒,๒๗๖ ตร.ม. 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.35/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๕+๙๘๕ - กม.๖+๓๓๕ และ กม.๘+๑๐๐ - กม.๘+๘๔๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 19/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.43/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองกำกับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ เลขที่ ม.๐๙/๕๒ กองพลาธิการและสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.2/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) 11/03/2563 คค 06055/พ.1/7/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ