แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดปุ่มสะท้อนแสงสีเหลือง 2 หน้า ขนาด 10 ซม. ปริมาณงาน 1,780 อัน 26/05/2563 615/-/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 25/05/2563 615/60/63/193 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 25/05/2563 615/45/63/192 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 615/30/58/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อลูกปืนเพลากลาง รถหมายเลข 74-6074-05-0 25/05/2563 615/30/57/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 615/30/56/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ 22/05/2563 615/60/63/191 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๒ รายการ 22/05/2563 615/60/63/190 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/05/2563 615/40/10/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 22/05/2563 615/40/9/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 10 รายการ 22/05/2563 615/30/8/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ 20/05/2563 615/30/54/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 V 85 Ah จำนวน 2 ลูก 20/05/2563 615/30/55/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดจ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถ จำนวน 1 คัน 20/05/2563 615/-/23/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเบรกมือรถ จำนวน 1 คัน 20/05/2563 615/-/24/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 370 รายการ