แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๔+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑๔ ต้น 08/06/2563 615/-/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ฝาปิดโคนเสาไฟฟ้า) จำนวน 250 ชิ้น 23/03/2563 615/45/63/126 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด จำนวน 58 รายการ 31/03/2563 คค 06055/พ.2/6/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 3 ลบ.ม. 17/02/2563 615/60/63/92 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ