แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท – ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน – บ.ด่านพัฒนา
ลงวันที่ 22/11/2561

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย  อ.ปราสาท – ด่านช่องจอม ตอน. บ.โคกตะเคียน – บ.ด่านพัฒนา

ระยะทาง                    17.761 กม.   ( กม.243+739 – กม.261+500 ) กม.ใหม่

                               ( กม.49+000.928 กม.66+761.928 ) กม.เดิม

วัตถุประสงค์   

    - ขยายทาง เดิมจาก 2 ช่องจราจร ส่วนใหญ่ เป็น 4 ช่องจราจร และ 8 ช่องจราจร

    - เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการจราจรคับคั่ง

    - เพิ่มความปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่ง

    - เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ของด่านช่องจอม จ.สุรินทร์

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง         ปี  2562  -  2564

ค่าก่อสร้างรวม                          740  ล้านบาท


'