title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชื้อเพลิง-ปราสาท ระหว่าง กม.218+483-กม.221+498 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ-เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.204+800-กม.206+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2563 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.88+600-กม.89+354 รวมบริเวณทางแยก ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางกาจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง -เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.59+745-กม.62+600 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ปี2563โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข214ตอนจอมพระ-เชื้อเพลิงระหว่าง กม.179+470-กม.179+925,กม.188+305-กม.188+925และ กม.189+325-กม.189+715ปริมาณงาน 2.930 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ปี2563โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข214ตอนจอมพระ-เชื้อเพลิงระหว่าง กม.179+470-กม.179+925,กม.188+305-กม.188+925และ กม.189+325-กม.189+715ปริมาณงาน 2.930 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
77 28/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข202ตอนสะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศาระหว่าง กม.309+830-กม.313+780ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 28/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.42+500-กม.44+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 28/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.42+500-กม.44+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
80 28/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2076ตอนท่าตูม-หนองฮูระหว่าง กม.2+180-กม.3+520ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 106 รายการ