title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2077ตอนสุรินทร์-ลำดวนระหว่างกม.16+800-กม.18+940ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2283ตอนสังขะ-บ้านด่าน ตอน2ระหว่าง กม.2+680-กม.15+820ปริมาณงาน119,422ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข293ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ระหว่างกม.30+180-กม.33+030,กม..33+441-กม.35+253และกม.35+637-กม.36+696ปริมาณงาน92,436 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข219ตอนห้วยพลับพลา-สตึกตอน2ระหว่างกม.90+900-กม.95+025ปริมาณงาน87,005ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข226ตอนลำน้ำชี-บ้านพม่าตอน1ระหว่างกม.160+000-กม.161+744และกม.162+460-กม.166+978ปริมาณงาน133,759ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ตอนปราสาท-ช่องจอมตอน2ระหว่างกม.261+588-กม.264+660ปริมาณงาน70,275 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2397ตอนนิคมสร้างตนเองปราสาท-ช้างหมอบพัฒนาระหว่างกม.0+800-กม.9+205ปริมาณงาน75,645ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ห้วยพลับพลา-โคกปูนตอน2ระหว่างกม.119+420-กม.130+855ปริมาณงาน101,775 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี2564โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข24ตอนแยกโคกตาล-หัวช้างระหว่างกม.289+960-กม.293+000RT.ปริมาณงาน3.040กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ2564กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.57+100-กม58+500ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 106 รายการ