title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ตอนเชื้อเพลิง-ปราสาทระหว่างกม.212+154-กม.214+000ปริมาณ1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำงบประมาณพ.ศ.2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ตอนจอมพระ-เชื้อเพลิงตอน1ระหว่างกม.195+228-กม.196+280และกม.199+985-กม.204+650ปริมาณงาน129,890ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชูตอน3ระหว่างกม.58+150-กม.66+231ปริมาณงาน80,960ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2076ตอนท่าตูม-หนองฮูระหว่างกม.1+050-กม.2+180และกม.7+100-กม8+060ปริมาณ1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมณพ.ศ.2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข2077ตอนลำดวน-สังขะระหว่างกม.22+525-กม.23+360และกม.25+820-กม.26+800ปริมาณ1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข2050ตอนอุบลราชธานี-ตระการพืชผลระหว่างกม.5+800-กม.6+840ปริมาณงาน1.040กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง2083ตอนหัวช้าง-สะเดาระหว่างกม.23+575-กม.25+400ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยขะยุง-วารินชำราบระหว่างกม.314+300-กม.316+000ปริมาณ1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนบุรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1พัฒนาทางหลวงหมายเลข294ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษระหว่างกม.5+485-กม.8+200ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 20/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2378ตอนจอมพระ-สะพานบุรีรินทร์ระหว่างกม.10+650-กม.11+620ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 106 รายการ