title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 04/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงปี2564งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชูตอน1ระหว่างกม.16+280-กม.18+830ปริมาณงาน1แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
22 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงปี2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชูตอน2ระหว่างกม.32+850-กม.33+300และ38+720-กม.40+000ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2375ตอนบักดอก-พนมดินตอน1ระหว่างกม.3+800-13+670ปริมาณงาน88,830ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข224ตอนตาเมียง-หินโคนระหว่างกม.194+450-กม.195+850ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานฟื้นฟูทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข226ตอนบ้านพม่า-ห้วยทับทันระหว่าง กม.203+813-กม.204+943 ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข224ตอนตาเมียง-หินโคนตอน1ระหว่างกม.216+025-กม.225+300ปริมาณงาน105,714ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2564โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนศรีสะเกษ-ภูเงินตอน3ระหว่างกม.18+070-กม.19+600ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงปี2564งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชูตอน1ระหว่างกม.16+280-กม.18+830ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ2564โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2บนทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.62+750(แยกเมืองทอง)ปริมาณงาน1แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2564โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข2111ตอนโพนปลัด-ขุนหาญระหว่างกม.28+690-กม.36+400(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 106 รายการ