title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 07/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2564ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์บนทางหลวงหมายเลข24ตอนจรอกใหญ่-กระเทียมระหว่างกม.181+872-กม.189+600และกม.195+800-กม.199+420เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงปี2564งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2บนทางหลวงหมายเลข24ตอนเดชอุดม-อุบลราชธานีระหว่างกม.409+805-กม.410+885ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 09/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564สายทางในความควบคุมของแขวงอำนาจเจริญพัฒนาทางหลวงหมายเลข202ตอนหนองผือ-เขมราฐระหว่างกม.387+325-กม.388+580ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 09/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2บนทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.55+600-กม.59+625(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานบำรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข24ตอนห้วยสำราญ-แยกโคกตาล-หัวช้างระหว่างกม.279+510-กม.287+447 LT.(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน77,147 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2พัฒนาทางหลวงหมายเลข2182ตอนเดชอุดม-โนนเรียงระหว่างกม.2+730-กม.7+000ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 04/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปีงบประมาณ2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนศรีสะเกษ-ภูเงินระหว่างกม.23+700-กม.30+100(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน54,300ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 04/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2ทางหลวงหมายเลข2248ตอนซำหวาย-บุณฑริกระหว่างกม.90+570-กม.92+400ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 106 รายการ