title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 5) 08/10/2563 สทล.9.1/พ.4/64/1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
62 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุน) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4) 26/08/2563 สทล.9.1/พ.4/63/12 สำนักงานทางหลวงที่ 9
63 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) 26/08/2563 สทล.9.1/พ.4/63/13 สำนักงานทางหลวงที่ 9
64 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.200+810-กม.-203+000 ปริมาณงาน 2.190 กม. เวลาทำการ 120 วัน 18/08/2563 คค06125/พ.1/e/36/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
65 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.27+940-กม.29+475 และ กม.30+048-กม.30+180 ปริมาณงาน 1.667 กม. 18/08/2563 คค06125/พ.1/e/37/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
66 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุน) จำนวน 6 คัน (ครั้งที่ 2) 23/07/2563 สทล.9.1/พ.4/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 9
67 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 ครั้ง (ครั้งที่ 3) 22/07/2563 สทล.9.1/พ.4/63/10 สำนักงานทางหลวงที่ 9
68 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 6 คัน 30/06/2563 สทล.9.1/พ.4/63/9 สำนักงานทางหลวงที่ 9
69 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 22/06/2563 สทล.9.1/พ.4/63/8 สำนักงานทางหลวงที่ 9
70 ขายทอดตลาดรถยนต์ (นอกเงินทุน) จำนวน 2 คัน 09/06/2563 สทล.9.1/พ.4/63/7 สำนักงานทางหลวงที่ 9
71 ขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 คัน 25/05/2563 สทล.9.1/พ.4/63/6 สำนักงานทางหลวงที่ 9
72 ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน 21/05/2563 สทล.9.1/พ.4/63/5 สำนักงานทางหลวงที่ 9
73 ขายทอดตลาดรถเกลี่ย จำนวน 1 คัน 18/05/2563 สทล.9.1/พ.4/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 9
74 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.36+400-กม.38+540 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 คค06125/พ.1/e/35/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
75 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข202ตอนสะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศาระหว่าง กม.309+830-กม.313+780ปริมาณงาน1แห่ง 13/03/2563 คค06125/พ.1/e/34/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 61 ถึง 75 จาก 114 รายการ