title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2077ตอนสุรินทร์-ลำดวนระหว่างกม.16+800-กม.18+940ปริมาณงาน1แห่ง 10/11/2563 คค06125/พ.1/e/15/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
47 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำสายทางในความควบคุมของแขวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข2135ตอนดอนใหญ่-หนามแท่งระหว่างกม.4+000-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง 10/11/2563 คค06125/พ.1/e/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
48 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี2564โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข24ตอนแยกโคกตาล-หัวช้างระหว่างกม.289+960-กม.293+000RT.ปริมาณงาน3.040กม. 16/11/2563 คค06125/พ.1/e/33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
49 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2375ตอนบักดอก-พนมดินตอน1ระหว่างกม.3+800-13+670ปริมาณงาน88,830ตร.ม. 10/11/2563 คค06125/พ.1/e/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
50 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข224ตอนตาเมียง-หินโคนตอน1ระหว่างกม.216+025-กม.225+300ปริมาณงาน105,714ตร.ม. 10/11/2563 คค06125/พ.1/e/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
51 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำงบประมาณพ.ศ.2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ตอนจอมพระ-เชื้อเพลิงตอน1ระหว่างกม.195+228-กม.196+280และกม.199+985-กม.204+650ปริมาณงาน129,890ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
52 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชูตอน3ระหว่างกม.58+150-กม.66+231ปริมาณงาน80,960ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข226ตอนลำน้ำชี-บ้านพม่าตอน1ระหว่างกม.160+000-กม.161+744และกม.162+460-กม.166+978ปริมาณงาน133,759ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ตอนปราสาท-ช่องจอมตอน2ระหว่างกม.261+588-กม.264+660ปริมาณงาน70,275 ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/6/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
55 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข293ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ระหว่างกม.30+180-กม.33+030,กม..33+441-กม.35+253และกม.35+637-กม.36+696ปริมาณงาน92,436 ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/4/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
56 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ห้วยพลับพลา-โคกปูนตอน2ระหว่างกม.119+420-กม.130+855ปริมาณงาน101,775 ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
57 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข219ตอนห้วยพลับพลา-สตึกตอน2ระหว่างกม.90+900-กม.95+025ปริมาณงาน87,005ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
58 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2397ตอนนิคมสร้างตนเองปราสาท-ช้างหมอบพัฒนาระหว่างกม.0+800-กม.9+205ปริมาณงาน75,645ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
59 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2283ตอนสังขะ-บ้านด่าน ตอน2ระหว่าง กม.2+680-กม.15+820ปริมาณงาน119,422ตร.ม. 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/8/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
60 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 29/10/2563 สทล.9.1/พ.4/64/2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 46 ถึง 60 จาก 114 รายการ