title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยขะยุง-วารินชำราบระหว่างกม.332+850-กม.334+224 ปริมาณงาน1แห่ง 17/03/2564 คค06125/พ.1/e/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
107 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยงจากอำเภอโขงเจียม-อำเภอโพธิ์ไทร ทางหลวงหมายเลข2112ตอนหนามแท่ง-โขงเจียมระหว่างกม.76+174-กม.78+666ปริมาณงาน1แห่ง 17/03/2564 คค06125/พ.1/e/54/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
108 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่างกม.3+200-กม.4+700ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2564 คค06125/พ.1/e/53/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
109 โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข2050ตอนอุบลราชธานี-ตระการพืชผลระหว่าง กม.18+500-กม.20+500จังหวัดอุบลราชธานีปริมาณงาน1แห่ง 17/03/2564 คค06125/พ.1/e/52/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0769-18-9 11/02/2564 630/B/30/64/75 สำนักงานทางหลวงที่ 9
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 31-6190-91-6 จำนวน 4 รายการ 04/02/2564 630/B/30/64/70 สำนักงานทางหลวงที่ 9
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-8988-11-5 จำนวน 7 รายการ 04/02/2564 630/B/30/64/74 สำนักงานทางหลวงที่ 9
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9252-13-5 จำนวน 2 รายการ 04/02/2564 630/B/30/64/73 สำนักงานทางหลวงที่ 9
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 68-6306-18-0 จำนวน 6 รายการ 03/02/2564 630/B/-/64/68 สำนักงานทางหลวงที่ 9
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 31-6183-91-7 03/02/2564 630/B/-/64/69 สำนักงานทางหลวงที่ 9
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน เพื่อใช้ในส่วนเครื่องจักรกล จำนวน 28 รายการ 02/02/2564 630/B/45/64/66 สำนักงานทางหลวงที่ 9
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 25-6409-93-8 จำนวน 37 รายการ 02/02/2564 630/B/30/64/65 สำนักงานทางหลวงที่ 9
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 41-5086-79-8 จำนวน 1 รายการ 02/02/2564 630/B/30/64/67 สำนักงานทางหลวงที่ 9
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 23-6014-93-1 จำนวน 20 รายการ 26/01/2564 630/B/30/64/64 สำนักงานทางหลวงที่ 9
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ หมายเลข 41-6064-96-0 จำนวน 6 รายการ 15/01/2564 630/B/30/64/60 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 106 ถึง 120 จาก 610 รายการ