title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6107-04-4 จำนวน 4 รายการ 07/05/2564 630/B/-/64/114 สำนักงานทางหลวงที่ 9
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 1 รายการ 29/04/2564 630/B/30/64/108 สำนักงานทางหลวงที่ 9
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 29/04/2564 630/B/30/64/109 สำนักงานทางหลวงที่ 9
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ รถหมายเลข 44-8987-11-4 28/04/2564 630/B/30/64/104 สำนักงานทางหลวงที่ 9
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5รายการ รถหมายเลข 44-8782-08-5 28/04/2564 630/B/30/64/106 สำนักงานทางหลวงที่ 9
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ รถหมายเลข 82-6158-16-8 28/04/2564 630/B/30/64/107 สำนักงานทางหลวงที่ 9
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 6 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 28/04/2564 630/B/-/64/105 สำนักงานทางหลวงที่ 9
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 31-5129-80-4 จำนวน 4 รายการ 27/04/2564 630/B/-/64/102 สำนักงานทางหลวงที่ 9
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 จำนวน 2 รายการ 27/04/2564 630/B/-/64/100 สำนักงานทางหลวงที่ 9
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6104-10-8 27/04/2564 630/B/30/64/101 สำนักงานทางหลวงที่ 9
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 74-6199-16-6 27/04/2564 630/B/30/64/99 สำนักงานทางหลวงที่ 9
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6171-18-4 จำนวน 3 รายการ 27/04/2564 630/B/30/64/98 สำนักงานทางหลวงที่ 9
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 20-6300-19-8 จำนวน 1 รายการ 23/04/2564 630/B/30/64/96 สำนักงานทางหลวงที่ 9
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-0158-17-0 จำนวน 1 รายการ 23/04/2564 630/B/30/64/97 สำนักงานทางหลวงที่ 9
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 3 รายการ 08/04/2564 630/B/30/64/94 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 76 ถึง 90 จาก 610 รายการ