title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/08/2564 630/60/64/104 สำนักงานทางหลวงที่ 9
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0767-18-7 จำนวน 10 รายการ 17/08/2564 630/B/-/64/162 สำนักงานทางหลวงที่ 9
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0768-18-8 จำนวน 12 รายการ 17/08/2564 630/B/-/64/161 สำนักงานทางหลวงที่ 9
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 630/40/64/102 สำนักงานทางหลวงที่ 9
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 630/45/64/101 สำนักงานทางหลวงที่ 9
51 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 630/40/64/100 สำนักงานทางหลวงที่ 9
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 630/40/64/98 สำนักงานทางหลวงที่ 9
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 64-6007-95-3 จำนวน 7 รายการ 04/08/2564 630/B/30/64/151 สำนักงานทางหลวงที่ 9
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6107-04-4 04/08/2564 630/B/30/64/152 สำนักงานทางหลวงที่ 9
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 02/08/2564 630/40/64/97 สำนักงานทางหลวงที่ 9
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6072-02-5 จำนวน 10 รายการ 03/08/2564 630/B/30/64/149 สำนักงานทางหลวงที่ 9
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6072-02-5 จำนวน 4 รายการ 03/08/2564 630/B/-/64/150 สำนักงานทางหลวงที่ 9
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 21-6647-17-1 จำนวน 1 รายการ 03/08/2564 630/B/-/64/147 สำนักงานทางหลวงที่ 9
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 02/08/2564 630/40/64/97 สำนักงานทางหลวงที่ 9
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก-ใน เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6302-04-0 จำนวน 1 รายการ 23/07/2564 630/B/30/64/144 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 46 ถึง 60 จาก 610 รายการ