title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 44-9634-14-2 22/02/2562 630/B/30/62/38 สำนักงานทางหลวงที่ 9
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 21/02/2562 630/40/62/33 สำนักงานทางหลวงที่ 9
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 02/01/2562 630/-/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 9
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 10-6375-91-1 20/02/2562 630/B/-/62/37 สำนักงานทางหลวงที่ 9
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหัวเจาะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 10-6374-91-0 20/02/2562 630/B/-/62/36 สำนักงานทางหลวงที่ 9
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/02/2562 630/60/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 9
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล จำนวน 90 ลิตร 06/02/2562 630/30/62/3 สำนักงานทางหลวงที่ 9
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 47 รายการ 12/02/2562 630/B/30/62/35 สำนักงานทางหลวงที่ 9
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 46 รายการ 12/02/2562 630/B/30/62/34 สำนักงานทางหลวงที่ 9
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 31-6183-91-7 07/02/2562 630/B/-/62/33 สำนักงานทางหลวงที่ 9
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานทางหลวงที่ 9 04/02/2562 630/B/70/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 9
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ รถหมายเลข 41-5086-79-8 23/01/2562 630/B/30/62/28 สำนักงานทางหลวงที่ 9
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 19 รายการ ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะงานเงินทุนฯ 23/01/2562 630/B/30/62/30 สำนักงานทางหลวงที่ 9
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ รถหมายเลข 31-6183-91-7 23/01/2562 630/B/30/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 9
585 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.5+500-กม.6+300 ปริมาณ 1 แห่ง 13/02/2562 ศก.2/28/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 571 ถึง 585 จาก 610 รายการ