title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/08/2564 630/20/64/114 สำนักงานทางหลวงที่ 9
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/08/2564 630/20/64/114 สำนักงานทางหลวงที่ 9
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/08/2564 630/20/64/115 สำนักงานทางหลวงที่ 9
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 630/20/64/109 สำนักงานทางหลวงที่ 9
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 630/20/64/112 สำนักงานทางหลวงที่ 9
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 25/08/2564 630/20/64/110 สำนักงานทางหลวงที่ 9
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25/08/2564 630/20/64/113 สำนักงานทางหลวงที่ 9
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 630/20/64/111 สำนักงานทางหลวงที่ 9
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 26/08/2564 630/20/64/117 สำนักงานทางหลวงที่ 9
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/08/2564 630/20/64/116 สำนักงานทางหลวงที่ 9
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 26/08/2564 630/B/35/64/164 สำนักงานทางหลวงที่ 9
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/08/2564 630/60/64/106 สำนักงานทางหลวงที่ 9
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 19/08/2564 630/50/64/103 สำนักงานทางหลวงที่ 9
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 20/08/2564 630/60/64/107 สำนักงานทางหลวงที่ 9
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 20/08/2564 630/40/64/105 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 31 ถึง 45 จาก 610 รายการ