title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 1 รายการ 13/09/2564 630/85/64/132 สำนักงานทางหลวงที่ 9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/09/2564 630/60/64/127 สำนักงานทางหลวงที่ 9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 03/09/2564 630/40/64/125 สำนักงานทางหลวงที่ 9
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 03/09/2564 630/40/64/126 สำนักงานทางหลวงที่ 9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 78-6035-97-4 จำนวน 3 รายการ 03/09/2564 630/B/30/64/169 สำนักงานทางหลวงที่ 9
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 78-6035-97-4 จำนวน 3 รายการ 03/09/2564 64097071881 สำนักงานทางหลวงที่ 9
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 60-0698-20-2 จำนวน 2 รายการ 03/09/2564 630/B/30/64/170 สำนักงานทางหลวงที่ 9
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 64-6007-95-3 จำนวน 1 รายการ 03/09/2564 630/B/30/64/172 สำนักงานทางหลวงที่ 9
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/09/2564 630/60/64/121 สำนักงานทางหลวงที่ 9
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 01/09/2564 630/40/64/124 สำนักงานทางหลวงที่ 9
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 23-6342-18-7 จำนวน 6 รายการ 01/09/2564 630/B/-/64/167 สำนักงานทางหลวงที่ 9
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 61-6010-94-5 01/09/2564 630/B/30/64/165 สำนักงานทางหลวงที่ 9
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 2 รายการ 01/09/2564 630/B/30/64/166 สำนักงานทางหลวงที่ 9
29 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 03/09/2564 สทล.9.1/พ.4/64/3 สำนักงานทางหลวงที่ 9
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 630/20/64/108 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 16 ถึง 30 จาก 610 รายการ